OppgraderingLokaler
Etter oppgradering av kontorlokalene fikk BDO i Vika Atrium også nye farger i interiøret.

Oppgradere kontorlokalene?

Det er flere gode grunner til å pusse opp eller modernisere et lokale. For best mulig gjennomføring kan det være lurt å ha en god plan før prosjektstart.