En gågate med spennende spisesteder blir en del av utbyggingen av Lagunen Storsenter i 2017.
UTBYGGING: En gågate med spennende spisesteder blir en del av Lagunen Storsenter i 2017.

Butikk- og kjøpesentertrender

Her er trendene for det kommende året, ifølge senterlederne for to av Norges mest suksessfulle kjøpesentre.

Fordeler ved å ha butikk på kjøpesenter:

  1. Ulike butikker, spisesteder og tjenester er samlet under samme tak, slik at kunden har alt de trenger på ett sted.
  2. Gode spisesteder med variert tilbud på menyen er viktig for å gi kundene et sosialt møtepunkt.
  3. En godt sammensatt butikkmiks tiltrekker et bredt spekter av kunder.

Vi har nettopp startet et nytt år med nye muligheter og utfordringer for kjøpesentrene. Kundene oversvømmes av valgmuligheter. Derfor vil det bli avgjørende for sentrene å tilby kunden et sosialt samlingspunkt hvor de finner butikker, tjenester og opplevelser på samme sted.

Helhetsopplevelsen

Sandvika Storsenter er Norges største kjøpesenter målt i omsetning, og senterdirektør Kathrine Ingerø mener at en stor trend det neste året blir å omgjøre kjøpesentrene til små «samfunn», som tilbyr kunden alt på samme sted.

– Vi vil se et økt fokus på opplevelse. Kjøpesentrene må tilpasse seg kundens livsstil, sier hun.

Personalisering og kunden i sentrum

Tone Havneraas, senterleder for Lagunen Storsenter tror en annen viktig trend blir personalisering av kommunikasjon og digitale løsninger:

– Det vil bli svært lett å tilegne seg informasjon og det kommer nye og enkle betalingsmåter. Kunden vil oppleve langt større grad av bekvemmelighet og en rekke nye servicepunkter, som «click and collect»; altså å bestille varen på nett, for så å hente den i butikk.

Kjøpesentrene skal være mer enn bare butikker og spisesteder i fremtiden // Sandvika Storsenter har investert i nye, innbydende fellesarealer – for å gi små og store et attraktivt pusterom i løpet av handleturen // En viktig del av kjøpesenteropplevelsen er muligheten til å ta, prøve og kjenne på produktene.

5 trender som vil påvirke handleopplevelsen:

  1. Alt på ett sted. Butikker, spisesteder, kulturtilbud og helsetjenester samles på ett og samme sted.
  2. Personalisering i kommunikasjon og digital utvikling.
  3. I 2017 vil det komme nye og enklere betalingsløsninger.
  4. Flere og bedre omnikanal-konsepter, som innebærer at kunden kan benytte seg av flere kanaler samtidig.
  5. Nye og forbedrede servicepunkter som for eksempel «click and collect» og «pick-up points».

Alt på ett sted

Senterlederne tror vi vil se en transformasjon fra det tradisjonelle kjøpesenteret til et mer urbant bysentrum.

– Allerede nå ser vi konturene av at kjøpesenterutbygging preges av å være hele byutviklingsprosjekter. Overflateparkering vil fjernes til fordel for spennende uteområder som gir mulighet for aktiviteter, møteplasser, uteservering, markeder og konserter, sier Lagunens senterleder over 4 år, Havneraas.

“Vi skal heller ikke se bort ifra at både aldershjem og sykehjem kan finnes i fremtidens kjøpesentre. Tone Havneraas, senterleder for Lagunen Storsenter

Ikke bare butikker

Ifølge henne vil man snart kunne gjøre «alt» på et kjøpesenter.

– I tillegg til et økt antall serveringssteder, vil man se at handel kombineres med leiligheter, kontorarbeidsplasser og offentlige tjenestetilbud. Treningssentre og kulturtilbud vil stå helt sentralt, sier hun.

Suksessformelen

Både Sandvika Storsenter og Lagunen Storsenter gjør stadige tilpasninger for å tilfredsstille kundene. Senterlederne har klare meninger om hva som må til for å lykkes i 2017.

– Det er viktig å ha en god butikkmiks og et godt bespisningstilbud, sier Ingerø.

Ski Storsenter har kino tilknyttet senteret // Sandvika Storsenter tilbyr både helsetjenester og treningssenter // Ved Storo Storsenter har de skøyteis i vinterhalvåret

Digitale løsninger på senter

Havneraas mener det er viktig å spille på lag med den digitale utviklingen og gi kundene grunn til å kombinere netthandelen med kjøpesenteropplevelsen.

– Vi må tilby det en skjerm ikke kan levere og det man ikke får kjøpt på nett; nemlig mulighet til å ta, føle og kjenne på et produkt, hyggelig atmosfære med et rikelig utvalg spisesteder, altså viktigheten av det sosiale aspektet.

For kjøpesentrene handler det nå om å bevege seg over mot nye konsepter og service: «pick-up points» som skiller seg ut, utlevering av varer, pop up-butikker og showrooms.

– Det er viktig å satse på digital kompetanse for å videreutvikle senternes nettsider og øke tilstedeværelsen i sosiale medier, legger Ingerø til.

“Vi må tilby det en skjerm ikke kan levere og det man ikke får kjøpt på nett. Kathrine Ingerø, senterdirektør Sandvika Storsenter

Gleder seg til videreutviklingen

Som senterledere for to av Norges mest vellykkede kjøpesentre, ivrer Ingerø og Havneraas etter å tilby kundene stadig bedre opplevelser, og sistnevnte gleder seg særlig til den bymessige utviklingen av Lagunen.

– Det innebærer en urban struktur med kvartaler, gater og byrom. All parkering skal på sikt legges under bakken. Ønsket om bymessig utvikling gjør at det skal etableres flere nye funksjoner i området utover handel og parkering, sier Havneraas.

Senterlederen for Lagunen Storsenter mener også det er naturlig at det vurderes kino, treningssenter og større bredde innen servering, i tillegg til at det etter hvert vil komme flere boliger.