Interiørbilde av stue i Skårerløkka boligprosjekt, Thon Eiendom

Kjøpsprosessen steg for steg

Vi vet at det er en stor investering å kjøpe bolig og at det er mange spørsmål som kan dukke opp. Her får du en liten guide til hvordan kjøpsprosessen hos Thon Eiendom foregår.

Les mer om våre ulike boligprosjekter:

www.thoneiendom.no/bolig-til-salgs/

SALGSSTART

I forkant av salgsstart vil vi holde flere forhåndsvisninger for å sikre at alle interessenter får den informasjonen og den hjelp de trenger før salgsstart og får mulighet til å bli kjent med prosjektet. På dagen for salgsstart må kjøpetilbud leveres innen et gitt klokkeslett. Detaljer rundt dette finnes på den respektive prosjektsiden for de ulike boligprosjektene. Boligene selges til faste priser som følger av gjeldene prisliste. Det vil bli foretatt loddtrekning dersom flere melder seg for samme bolig.

Etter salgsstarten selges leilighetene etter «første mann til mølla prinsippet».

Skjema for kjøpetilbud finner du på de ulike boligprosjektsidene.

SIGNERING AV KONTRAKT

Kontraktsmøte avholdes på Olav Thon Gruppens hovedkontor i Stenersgt. 2A i Oslo sentrum.

INNBETALING

Ved kontraktsinngåelse innbetales 10% av kjøpesummen. Resterende kjøpesum og omkostninger innbetales i forbindelse med overtagelse.

GARANTIER

Selger skal samtidig med innkreving av forskudd stille garanti for dette beløpet. Selger skal videre stille garanti for eventuelle reklamasjoner fra overtagelse og fem år frem i tid, jfr. Bustadsoppføringslova.

BYGGESTART/LØFTING AV FORBEHOLD

Når forbehold om byggestart er avklart, blir kjøper skriftlig orientert om dette.

INFORMASJON

Vi sender løpende ut informasjon om fremdrift og status i prosjektet. Vi vil også legge ut informasjon og bilder på prosjektets hjemmeside, følg med her.

«For din trygghet har vi valgt å være med i hele boligreisen fra planlegging av boligprosjektet til du står med nøkkel i hånden» Thon Eiendom

INNFLYTTINGSMØTE/BYGGEPLASSBESØK

Alle kjøpere blir invitert til et besøk på byggeplassen noen måneder i forkant av ferdigstillelse. Her blir det anledning til å se sin egen leilighet, samt å ta mål i leiligheten.

SAMEIET STIFTES

I god til før overtagelse vil forretningsfører kalle inn til konstituerende sameiermøte. 

FERDIGBEFARING

Ca 3 uker før overtagelse inviterer vi til forhåndsbefaring. Hensikten med denne befaringen er å avdekke eventuelle feil og mangler samt kontrollere de tilvalg som er bestilt, slik at eventuelle feil kan rettes innen overtagelse. Befaringen protokollføres.

OVERTAGELSE OG INNFLYTTING

Ved overtagelsen blir det ny gjennomgang av leiligheten sammen med en objektiv takstmann. Alle tekniske installasjoner blir forklart, strømmåler blir avlest og overtagelsesprotokoll signeres igjen. Du får også se hvor parkeringsplassen og boden befinner seg. Såfremt fullt oppgjør er bekreftet innbetalt vil nøkler bli overlevert og innflytting kan skje.

ETT-ÅRSBEFARING

Du får tilbud om befaring ca. ett år etter at prosjektet er ferdigstilt. Da går vi igjennom leiligheten samme med deg, og vil i etterkant utbedre eventuelle feil og mangler som er notert.

REKLAMASJONSTIDEN

Du har rett til å reklamere på feil og mangler i fem år fra overtakelsesdatoen. Det er likevel viktig at det reklameres straks, og senest innen tre måneder etter at du oppdaget feilen. Dersom du ikke reklamerer innen fristen kan ditt eventuelle krav bortfalle.

 Les mer om våre ulike boligprosjekter

VENSTRE: Illustrasjon fra leilighet i Skårerløkka. // HØYRE: Illustrasjon fra leilighet i Wessel Park. // NEDERST: Illustrasjon fra området ved Strømmen Verksted.