Thon Eiendom - Vestkanten Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 6 6 2,6 %
Hus og Hjem 258 262 1,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 299 288 -3,6 %
Mat og Drikke 544 569 4,7 %
Servering 86 87 0,5 %
Service og Tjenesteytende 101 100 -0,9 %
Spesialbutikker 278 271 -2,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -