Thon Eiendom - Vestkanten Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 6 6 2,6 %
Hus og Hjem 262 258 1,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 288 299 -3,6 %
Mat og Drikke 569 544 4,7 %
Servering 87 86 0,5 %
Service og Tjenesteytende 100 101 -0,9 %
Spesialbutikker 271 278 -2,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -