Thon Eiendom - Harebakken Senter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 80 87 8,7 %
Hus og Hjem 105 115 9,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 137 137 -0,4 %
Mat og Drikke 101 100 -0,5 %
Servering 20 21 6 %
Service og Tjenesteytende 10 10 2,9 %
Spesialbutikker 120 125 4,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -