Thon Eiendom - Harebakken Senter

Omsetning

Harebakken Senter hadde i 2017 en omsetning på 594 millioner kroner, en oppgang på 4 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 528 314 215
2012 522 903 306 -1%
2013 537 073 381 3%
2014 548 875 813 2%
2015 559 694 798 2%
2016 572 249 954 2%
2017 594 577 715 4%
- 0 -