Ønsker du å vite mer?

Harebakken Senter, Langsæveien 5, 4846 Arendal

Besøk senterets nettside på harebakken.com

Svein Olav Birkeland

Eiendomssjef Thon Sør/Øst, Kjøpesenter

901 86 855 / svein.olav.birkeland@olavthon.no
Send e-post

Hilde Beate Jørgensen Engene

Senterleder

40233926 / hilde@ottersland.no
Send e-post

Jack Danielsen

Driftsleder

90732313 / jack.danielsen@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00