Thon Eiendom - Bømlo Storsenter

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet til senteret er Bømlo kommune med sine 11 800 innbyggere og 790 fritidsboliger. Sekundærmarkedet er kommunene Fitjar, Stord, Sveio og Kvam med til sammen 26 500 innbyggere og 570 fritidsboliger. 

- 0 -