Thon Eiendom - AMFI Tynset

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 2 0 -100 %
Hus og Hjem 57 57 0,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 36 34 -5,8 %
Mat og Drikke 74 75 1,8 %
Servering 5 6 12,6 %
Service og Tjenesteytende 7 7 1,9 %
Spesialbutikker 9 13 55,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -