Thon Eiendom - AMFI Tynset

Omsetning

AMFI Tynset hadde i 2018 en omsetning på 191 millioner kroner, en oppgang på 2 prosent fra 2017.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 180 315 088 14%
2013 184 084 464 2%
2014 189 740 061 3%
2015 189 179 354 0%
2016 187 967 691 11%
2017 191 450 927 2%
- 0 -