Thon Eiendom - AMFI Surnadal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 10 10 -0,8 %
Hus og Hjem 67 74 9,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 28 26 -9 %
Mat og Drikke 90 86 -4,9 %
Servering 8 8 6,3 %
Service og Tjenesteytende 4 4 2,5 %
Spesialbutikker 68 69 0,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -