Thon Eiendom - AMFI Surnadal

Marked/kundegrunnlag

Barnefamilien er senterets viktigste kundegruppe. I prim√¶rmarkedet ligger Surnadal, Rindal og Halsa. I sekund√¶rmarkedet ligger Aure, Tingvoll og Sunndal.

- 0 -