Ønsker du å vite mer?

AMFI Surnadal, Øraveien 4, 6650 Surnadal

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-surnadal/

Fotografi av Oddrun Hamnes

Oddrun Hamnes Aakvik

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

996 42 206 / oddrun.aakvik@olavthon.no
Send e-post

Lorentz Sæter

Senterleder

958 62 986 / lorentz.saeter@amfi.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00