Thon Eiendom - AMFI Sunndal

Omsetning

AMFI Sunndal har en omsetning på 419 millioner kroner. Forventet omsetning for 2018 er 430 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 356 601 585 1%
2013 359 250 351 1%
2014 426 271 787 19%
2015 413 001 503 -3%
2016 418 515 488 1%
2017 419 870 659 0%
- 0 -