Thon Eiendom - AMFI Sunndal

Marked/kundegrunnlag

Primærmarkedet til AMFI Sunndal er befolkningen i Sunndal, Nesset og Tingvoll. Sekundærmarkedet er Oppdal, Surnadal og hyttemarkedet i området.

Det kommer betydelig fritidstrafikk til Oppdal fra Kristiansund/Molde regionen. I dag er det mellom 25.000 og 30.000 kunder som besøker sentret hver uke.

- 0 -