Thon Eiendom - AMFI Sunndal

Om senteret

AMFI Sunndal ligger på Sunndalsøra som er regionsenter på indre Nordmøre. Europas største aluminiumsverk, Hydro Sunndal, er lokalisert her. Vi ligger 1,5 times reiseavstand fra Molde og Kristiansund og har RV 70 rett forbi sentret. RV 70 binder sammen kysten og innlandet med Oppdal som knutepunkt til E6. Senteret eies av LL Kjøpesenter AS. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-sunndal/.

AMFI Sunndal skal være handels- og møteplass nr. 1 for Sunndalsregionen og indre Nordmøre.
- 0 -