Ønsker du å vite mer?

AMFI Sunndal, Sunndalsveien 17, 6600 Sunndalsøra

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-sunndal/

Fotografi av Oddrun Hamnes

Oddrun Hamnes Aakvik

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

996 42 206 / oddrun.aakvik@olavthon.no
Send e-post

Bergsvein Brøske

Senterleder

91175355 / bergsvein.broske@olavthon.no
Send e-post

Pål Kristoffersen

Driftsleder

90611069 / post@sunndal-vaktmesterselskap.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00