Thon Eiendom - AMFI Storkaia Brygge

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 55 57 2,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 99 96 -3 %
Mat og Drikke 200 195 -2,3 %
Servering 37 39 5,5 %
Service og Tjenesteytende 10 9 -10,6 %
Spesialbutikker 83 84 1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -