Ønsker du å vite mer?

AMFI Kragerø, Kjølebrøndsveien 1, 3766 Sannidal

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-kragero/

Grunde Wegar Knudsen

Senterleder

916 78 352 / grunde.knudsen@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00