Ønsker du å vite mer?

AMFI Futura, Industriveien 17, 6517 Kristiansund

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-futura/

Fotografi av Oddrun Hamnes

Oddrun Hamnes Aakvik

Eiendomssjef Thon Midt/Nord, Kjøpesenter

996 42 206 / oddrun.aakvik@olavthon.no
Send e-post

Svein M. Haga

Senterleder

95209525 / svein.haga@olavthon.no
Send e-post

Håvard Jakobsen

Driftsleder

92255653 / havard.jakobsen@olavthon.no
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00