Thon Eiendom - AMFI Brotorvet

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 107 120 12 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 137 132 -4,2 %
Mat og Drikke 220 230 4,6 %
Servering 33 32 -1,7 %
Service og Tjenesteytende 16 16 -3 %
Spesialbutikker 177 178 0,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -