Thon Eiendom - AMFI Arendal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 111 115 3,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 205 201 -2,2 %
Mat og Drikke 221 218 -1,2 %
Servering 21 22 1,9 %
Service og Tjenesteytende 12 12 4,1 %
Spesialbutikker 145 141 -2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -