Thon Eiendom - Triaden Lørenskog Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 105 111 5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 172 166 -3,4 %
Mat og Drikke 371 377 1,6 %
Servering 49 51 3,3 %
Service og Tjenesteytende 35 38 10,9 %
Spesialbutikker 286 273 -4,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -