Thon Eiendom - Triaden Lørenskog Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 111 105 5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 166 172 -3,4 %
Mat og Drikke 377 371 1,6 %
Servering 51 49 3,3 %
Service og Tjenesteytende 38 35 10,9 %
Spesialbutikker 273 286 -4,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -