Thon Eiendom - Strømmen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 17 15 -11,9 %
Hus og Hjem 739 767 3,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 869 870 0,2 %
Mat og Drikke 415 406 -2 %
Servering 174 185 6,8 %
Service og Tjenesteytende 87 89 2,4 %
Spesialbutikker 860 862 0,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -