Thon Eiendom - Storo Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 466 503 8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 630 616 -2,1 %
Mat og Drikke 370 369 -0,5 %
Servering 140 144 2,8 %
Service og Tjenesteytende 71 79 11,2 %
Spesialbutikker 621 620 -0,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -