Thon Eiendom - Sørlandssenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 547 488 12 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 542 543 -0,2 %
Mat og Drikke 522 543 -3,9 %
Servering 164 159 3,3 %
Service og Tjenesteytende 106 93 14,2 %
Spesialbutikker 623 627 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -