Thon Eiendom - Sørlandssenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 488 547 12 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 543 542 -0,2 %
Mat og Drikke 543 522 -3,9 %
Servering 159 164 3,3 %
Service og Tjenesteytende 93 106 14,2 %
Spesialbutikker 627 623 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -