Thon Eiendom - Ski Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 15 20 -22,8 %
Hus og Hjem 394 373 5,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 509 500 1,7 %
Mat og Drikke 397 407 -2,3 %
Servering 147 146 1 %
Service og Tjenesteytende 96 95 1,3 %
Spesialbutikker 477 484 -1,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -