Thon Eiendom - Ski Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 15 13 -15,7 %
Hus og Hjem 388 413 6,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 515 503 -2,3 %
Mat og Drikke 397 419 5,6 %
Servering 147 150 1,7 %
Service og Tjenesteytende 96 94 -2,6 %
Spesialbutikker 477 488 2,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -