Thon Eiendom - Ski Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 20 15 -22,8 %
Hus og Hjem 373 394 5,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 500 509 1,7 %
Mat og Drikke 407 397 -2,3 %
Servering 146 147 1 %
Service og Tjenesteytende 95 96 1,3 %
Spesialbutikker 484 477 -1,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -