Thon Eiendom - Senter Syd Mortensrud

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 34 32 -7,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 44 42 -4 %
Mat og Drikke 133 143 7,4 %
Servering 13 17 34,5 %
Service og Tjenesteytende 8 8 2 %
Spesialbutikker 77 76 -1,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -