Thon Eiendom - Sartor Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 12 8 46,6 %
Hus og Hjem 568 510 11,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 293 280 4,6 %
Mat og Drikke 690 683 1 %
Servering 108 112 -3,9 %
Service og Tjenesteytende 89 43 107,8 %
Spesialbutikker 400 355 12,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -