Thon Eiendom - Sartor Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 8 12 46,6 %
Hus og Hjem 510 568 11,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 280 293 4,6 %
Mat og Drikke 683 690 1 %
Servering 112 108 -3,9 %
Service og Tjenesteytende 43 89 107,8 %
Spesialbutikker 355 400 12,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -