Thon Eiendom - Sandvika Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 6 5 -12,8 %
Hus og Hjem 772 788 2,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 872 862 -1,2 %
Mat og Drikke 339 319 -5,7 %
Servering 167 169 0,8 %
Service og Tjenesteytende 111 110 -0,7 %
Spesialbutikker 1 025 1 018 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -