Thon Eiendom - Sandvika Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 5 6 -12,8 %
Hus og Hjem 788 772 2,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 862 872 -1,2 %
Mat og Drikke 319 339 -5,7 %
Servering 169 167 0,8 %
Service og Tjenesteytende 110 111 -0,7 %
Spesialbutikker 1 018 1 025 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -