Thon Eiendom - Sandens

Omsetning

Sandens hadde i 2017 en omsetning på 348 millioner kroner. Forventet omsetning i 2018 er 350 millioner kroner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 306 524 474
2012 315 149 475 3%
2013 325 399 418 3%
2014 319 827 715 -2%
2015 332 338 696 4%
2016 347 125 132 4%
2017 348 295 941 0%
- 0 -