Thon Eiendom - Rygge Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 106 115 8,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 59 61 4,9 %
Mat og Drikke 346 355 2,6 %
Servering 30 32 6,7 %
Service og Tjenesteytende 8 9 10,1 %
Spesialbutikker 147 150 1,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -