Thon Eiendom - Rygge Storsenter

Omsetning

Rygge Storsenter hadde i 2017 en omsetning på 721 millioner kroner, noe som er en økning på 4 prosent sammenlignet med året før. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 611 728 847
2012 599 636 267 -2%
2013 597 499 778 0%
2014 629 569 059 5%
2015 666 769 214 6%
2016 694 992 851 4%
2017 721 286 565 4%
- 0 -