Thon Eiendom - Romerikssenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 51 54 7,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 53 57 5,7 %
Mat og Drikke 250 251 0,3 %
Servering 8 8 0 %
Service og Tjenesteytende 8 12 50,5 %
Spesialbutikker 127 129 1,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -