Thon Eiendom - OTI-sentret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 17 47 179,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 21 15 -28,7 %
Mat og Drikke 48 50 2,5 %
Servering 13 13 3,9 %
Service og Tjenesteytende 5 5 3,7 %
Spesialbutikker 33 27 -19,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -