Thon Eiendom - Østfoldhallene

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 532 491 8,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 225 229 -2 %
Mat og Drikke 97 105 -6,8 %
Servering 29 29 2 %
Service og Tjenesteytende 8 7 21,7 %
Spesialbutikker 187 197 -5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -