Thon Eiendom - Østfoldhallene

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 491 532 8,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 229 225 -2 %
Mat og Drikke 105 97 -6,8 %
Servering 29 29 2 %
Service og Tjenesteytende 7 8 21,7 %
Spesialbutikker 197 187 -5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -