Thon Eiendom - Østerås Senter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 6,2 6 7,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 26 26,3 2,5 %
Mat og Drikke 252 245,5 -2,7 %
Servering 5 4,8 5,2 %
Service og Tjenesteytende 15 15,7 7,4 %
Spesialbutikker 87 89 2,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -