Thon Eiendom - Østerås Senter

Omsetning

Østerås Senter hadde i 2017 en omsetning på 390 millioner kroner, en økning på 3 prosent fra 2016. Forventet omsetning i 2018 er 400 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2013 338 653 860
2014 353 918 922 5%
2015 380 447 470 7%
2016 389 959 664 3%
2017 387 469 597 -1%
- 0 -