Thon Eiendom - Oasen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 130 131 -0,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 165 173 -4,3 %
Mat og Drikke 254 258 -1,5 %
Servering 76 72 5,1 %
Service og Tjenesteytende 37 31 17,9 %
Spesialbutikker 135 157 -13,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -