Thon Eiendom - Oasen Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 131 130 -0,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 173 165 -4,3 %
Mat og Drikke 258 254 -1,5 %
Servering 72 76 5,1 %
Service og Tjenesteytende 31 37 17,9 %
Spesialbutikker 157 135 -13,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -