Thon Eiendom - Oasen Storsenter

Oasen Storsenter

Oasen Storsenter har en sterk posisjon i lokalmarkedet. Senteret skal utvides mot vest med et tilbygg over 2 etasjer, samt parkeringskjeller. Dette tilfører ca. 4 800 m² handelsareal samt 80 innendørs parkeringsplasser. Byggeprosjektet har startet, og ferdigstilles oktober 2018.

- 0 -