Thon Eiendom - Narvik Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 29 29 0,6 %
Hus og Hjem 72 72 0,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 70 70 0 %
Mat og Drikke 130 130 0,1 %
Servering 24 24 2,9 %
Service og Tjenesteytende 7 8 1,8 %
Spesialbutikker 86 90 3,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -