Thon Eiendom - Narvik Storsenter

Omsetning

Senteret hadde i 2017 en omsetning på 423 millioner kroner, en oppgang på 1 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 425 505 311
2012 417 947 101 -2%
2013 416 177 865 0%
2014 423 422 963 2%
2015 418 648 961 -1%
2016 418 062 060 0%
2017 422 742 098 1%
- 0 -