Thon Eiendom - Namsos Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 91 90 -0,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 121 114 -5,6 %
Mat og Drikke 138 139 0,6 %
Servering 21 25 20,9 %
Spesialbutikker 99 99 0,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -