Thon Eiendom - Mosseporten

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 57 60 6,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 202 203 0,2 %
Mat og Drikke 173 169 -2,3 %
Servering 50 52 4,1 %
Service og Tjenesteytende 12 12 4 %
Spesialbutikker 99 96 -2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -