Thon Eiendom - Moldetorget

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 14 16 -11,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 73 78 -5,8 %
Mat og Drikke 13 14 -3,4 %
Servering 47 50 -7,7 %
Service og Tjenesteytende 17 13 28,6 %
Spesialbutikker 72 71 1,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -