Thon Eiendom - MoldeTorget

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 16 14 -11,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 78 73 -5,8 %
Mat og Drikke 14 13 -3,4 %
Servering 50 47 -7,7 %
Service og Tjenesteytende 13 17 28,6 %
Spesialbutikker 71 72 1,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -