Thon Eiendom - Molde Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 406 409 0,7 %
Mat og Drikke 287 285 -0,7 %
Servering 6 6 -7 %
Service og Tjenesteytende 11 11 0,1 %
Spesialbutikker 63 61 -3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -