Thon Eiendom - Molde Storsenter

Omsetning

Molde Storsenter hadde i 2017 en omsetning på 771 millioner kroner. Senteret har hatt en positiv utvikling med jevn økning de siste par årene.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 746 035 168 4%
2013 779 846 404 5%
2014 732 339 509 -6%
2015 757 431 673 3%
2016 772 608 504 2%
2017 771 081 961 0%
- 0 -