Thon Eiendom - Lompensenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 3 4 30,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 4 4 19,4 %
Mat og Drikke 9 9 5,2 %
Servering 22 21 -4,4 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -1,3 %
Spesialbutikker 38 41 6,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -