Thon Eiendom - Lompensenteret

Omsetning

Lompensenteret hadde i 2017 en omsetning på 82 millioner kroner, en oppgang på 5 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2013 64 152 582
2014 67 561 129 5%
2015 73 197 007 8%
2016 78 678 960 7%
2017 82 258 085 5%
- 0 -