Thon Eiendom - Leia Senteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 10 14 36,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 11 10 -4,5 %
Mat og Drikke 130 123 -5,2 %
Servering 5 4 -18,2 %
Service og Tjenesteytende 2 1 -63,1 %
Spesialbutikker 35 36 3,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -