Thon Eiendom - Leia Senteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 14 14 5,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 10 11 4,8 %
Mat og Drikke 123 119 -3,7 %
Servering 4 4 -15 %
Service og Tjenesteytende 1 0 -100 %
Spesialbutikker 36 36 1,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -